MARKNADSHELGEN 20-22/7.

Vi lär oss att timra en liten bod, ca 2×2 m. Första kursomgången blir under
marknadshelgen fredag-söndag 20-22/7. Sista omgången färdigställer vi
boden och det blir troligen i Augusti, datum bestäms under första helgen.

DELTAGARAVGIFT: 500 kr.
ANMÄLAN SENAST FREDAG 13/7.
0954-101 25 eller ulrica.yngvesson@abf.se

Kursen är en del i AKTENE-projektet: