Seminar og bosettingshistorie

Seminar om samisk urfolksfilosofi, urfolksmetodik og bosettingshistorie i et 100-årsperspektiv i Västerbotten, innefatter även tvångsförflyttinger fra Troms fylke- via vinterbeiteområdet i Karesuando til Västerbottens län.