Gïele / samiske språk

Prosjektet skal organisera minispråkbad och språkkurser. Samiska språk genomsyrar egentligen allt som prosjektet ska göra.