Beapmoe / mat

Prosjektet vil løfte samisk mattradisjon og belyse ulike bevaringsmetoder ved å gjennomføre kurs som kombinerer teori og praksis. På denne måten vil man øke kunnskapsnivået samt sikre opplæring og videreføring av den samiske matkulturen.