Interregprosjektet «Aktene» arrangerer kurs om urter og bær (samiske mattradisjoner og nytenking) på Sijti Jarnge i Hattfjelldal den 29.juni-1.juli 2018.

Det blir et ½ dags seminar «Smakforestilling» fredag den 29.juni som er åpen for alle (men med krav om påmelding til gun@sijtijarnge.no eller tel 91905029.

Det er begrenset med plasser på kurset, og deltakerne vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendt søknad om kursdeltakelse.

Kriterier for utvelgelse er:

  • Samisk kulturtilhørighet
  • Være en del av tradisjonelle samiske næringer
  • Jobbe med formidling av samisk matkultur
  • Ha planer om å jobbe med samisk mattradisjon i fremtiden
  • Andre som har interesse for samisk kultur.
    Et av kriteriene må oppfylles.

Kurset er gratis inkludert kursmateriell, mat og overnatting (overnatting i dobbeltrom). Deltakende må selve dekke alle andre kostnader.

Søknad om deltakelse med opplysninger relatert til utvelgelseskriteriene sendes til Sijti Jarnge på mail:
gun@sijtijarnge.no innen 1.juni 2018

For mere informasjon om kurslederen, klikk her.