Onsdag 25/9 kl 18.00 i Folkan Tärnaby.
Torsdag 26/9 kl 17.00 i Sijti Jarnge i Hattfjelldal.

Produsert av www.tryckeriet.se for Storumanbladet v.38