Den 4. juni blir det lokal samisk historiedag på Sijti Jarnge.