Aktene

– Et interreg prosjekt

Hovedmålet med prosjektet er å danne grunnlag for et langsiktig samarbeid innenfor samisk kultur på tvers av landegrensene, mellom Sijti Jarnge i Hattfjelldal, Storumans kommune, og et nytt samisk senter som skal etableres i Tärnaby.

Delmålene er å styrke samisk språk og overføre tradisjonell kunnskap innen samisk sløyd, tradisjonell mat og samisk byggeteknikk. I tillegg skal prosjektet bidra til å utvikle det samiske fellesskapet via seminarer om bosettingshistorie, tema om urfolk, matkultur, sløyd og identitet.

Här pågår ett Interreg-prosjekt

Interreg-prosjektet AKTENE
Insatsområde: Kultur og miljø
Projektpartners: Sijti Jarnge och Storumans kommun
EU-stöd: 325 892 EUR
IR-midler: 2 019 336 NOK
Totalbudget: 542 115 EUR & 4 038 671 NOK
Projekttid: 01.07.2017 – 30.06.2020

Ta kontakt!

Ulf Stefan Winka projektledare Tärnaby (tlf. +46 72 4531328)
ulfstefan.winka@storuman.se


Gun Margret Utsi prosjektleder Sijti Jarnge (tlf. +47 91905029)
gun@sijtijarnge.no

 

Aktene er:

Gïele / samiske språk

Prosjektet skal organisera minispråkbad och språkkurser…

Les mer

Duedtie / sløyd

Workshop/kortkurser i mjuk och hårdslöjd…

Les mer

Beapmoe / mat

Prosjektet vil løfte samisk mattradisjon…

Les mer

Samisk byggetradisjon

Kurs i byggandet av samiska byggnader…

Les mer

Seminar og bosettingshistorie

Seminar om samisk urfolksfilosofi og bosettingshistorie…

Les Mer

Film og teater

Samarbete med Giron Sami Teahter och Samiska filminstitutet…

Les mer

Samarbeidspartnere

Från Sverige deltar Storumans kommun, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, Giron Sámi Teáhter och ABF. Projektpartner i Norge är Sijti Jarnge i Hattfjelldal.

Finansiering kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Storumans kommun, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, Giron Sámi Teáhter, ABF, samt International Sámi Film Institute.

På Norska sidan finansieras projektet av Nordland Fylkeskommune, Nordkalottrådet och Gærjah,sørsamisk kultur och bokbuss.

Link til Storuman kommun

Link til Sijti Jarnge

Prosjektleder:

– Gun Margret Utsi –
Prosjektleder for Aktene på Sijti Jarnge

Nyheter

Adresse

Sveanveien 20
8690 Hattfjelldal

Ring

+46 72 4531328
+47 91905029

E-post

ulfstefan.winka@storuman.se
gun@sijtijarnge.no